Projecten

In de loop van zijn bestaan heeft TEAD vzw zich geëngageerd voor diverse projecten op zowel lokaal als internationaal vlak. Onderstaande projecten zijn slechts een bloemlezing van de activiteiten die we mee gerealiseerd hebben.

Noodopvang Podium-technisch erfgoed

Podium-technisch erfgoed zit vaak ondergedoken in kelders of zolders van gezelschappen of cultuurcentra. Het gaat vaak om omvangrijke stukken die bij organisaties die per definitie plaatsgebrek hebben, vaak in de weg staan. Jongere generaties podiumtechnici zijn zich vaak niet bewust van het belang van het bewaren ervan. Om te vermijden dat dit erfgoed verloren gaat adviseert TEAD vzw de eigenaars en zoekt het mee naar oplossingen. Eventueel kan het materiaal worden opgenomen in de noodopvang, waar bewaring gegarandeerd is en het vb. kan uitgeleend worden voor tentoonstellingen etc.

Lichtboek (2011)

TEAD vzw ondersteunde de uitgave van het boek “Belichtingstechniek voor Podiumtechnici” en gaf meerdere edities uit. Momenteel is het boek niet meer in de handel verkrijgbaar. We hebben het daarom hier in digitale versie gepubliceerd. Daarnaast ontwikkelden we extra lesmateriaal. Beide mogen gebruikt worden voor educatieve en niet commerciële doeleinden.

Marotech - Wakha-Wakha (2008)

TEAD vzw ondersteunt sinds zijn ontstaan projecten in landen waar geen opleidingstraditie bestaat. We leggen daarbij de nadruk op het opleiden van professionelen die daarna zelf de opleiding in handen kunnen nemen. In 2008 voerden we, met steun van de Vlaamse overheid, een uitgebreid project uit in Marokko waar we in de rand van bestaande festivals bijscholing gaven in belichting, geluidstechniek en festivalorganisatie.

Scenofest @ PQ07

 

TTT-LPT (2005 - 2009)

De TTT (Theatre Technical Training) en LPT (Live Performance Training) projecten waren de aanzet in een lange reeks van samenwerkingen die tot op vandaag voortduren. Het was de eerste aanzet tot een gemeenschappelijk gedragen competentiebeschrijving voor podiumtechnici, die onder ander voortleeft in de huidige ESCO competenties voor de sector.

Scenofest @ PQ03

Samen met de OISTAT Education Commission organiseerden we in 2003 Scenofest op de Quadriennale van Praag. Na vier jaar voorbereiding presenteerden we 13 dagen activiteiten voor meer dan 1500 studenten uit 163 scholen en 40 landen. Workshops over licht, geluid, rigging, scenografie en kostuumontwerp, presentaties van het werk van de studenten, lezingen van top-experten uit het werkveld vormden de kern van Scenofest. De essentie van het project was dat het aangestuurd werd door de studenten en de samenwerking tussen verschillende culturen centraal stond.