History

TEAD werd in 1990 opgericht door een aantal theatertechnici met jarenlange ervaring. De belangrijkste drijfveer was als team beter op de actuele theatersituatie in te spelen. In het begin legde de vzw zich vooral toe op theatertechniek en productiebegeleiding. Deze activiteiten werden later, omdat ze een commercieel karakter kregen, overgedragen aan een ander bedrijf.

Vanaf 2000 hield de vzw zich, vanuit de bezorgdheid voor kwaliteit en welzijn binnen het podium-technische werkveld,  hoofdzakelijk bezig met advies en opleiding. Het begeleiden van bouw- en verbouwingsprojecten van gezelschappen en overheden en het adviseren van theaterprojecten op het vlak van decor, materialen, speciale technieken, enz. namen in die periode een belangrijk deel van de werking in.

Daarnaast engageerde de vzw zich meer en meer in internationale projecten met een focus op opleiding. Dit kwam onder andere tot uiting in de organisatie van Scenofest op de Quadriennale van Praag PQ) in 2003 en 2007, het Marotech project in samenwerking met Wakha-Wakha, het Europese TTT-LPT project in 2005 en de uitgave van een lichtboek in 2011. Daarnaast ondersteunde de vereniging, op de achtergrond, organisaties als BASTT (later STEPP), Opendoek, SFP, TheatrEurope, OISTAT en het kenniscentrum podiumtechnieken RITCS.

Vanaf 2014 verlegde de focus zich naar het bewaren en documenteren van het podium-technische erfgoed. De vereniging bouwde daarbij een netwerk van gelijkgestemde organisaties uit en zet zich in voor een "noodopvang voor podium-technisch erfgoed".